2018/2019

Plan zajęć otwartych i pokazowych  w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

 

Nauczyciele przedszkoli

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktycznego do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

 1.

Umiejętność tworzenia ozdób świątecznych/wielkanocnych

Alicja Kolasińska

 

 

27.03.2019

rodzice

 

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktycznego do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Warsztaty

Marta Woźna

Biedronki

______

marzec/kwiecień

aktywny udział rodziców i dzieci

2.

Przygotowanie i wykorzystanie pomocy dydaktycznych, metody aktywizującej, wykorzystanie współpracy dziecka z rodzicem, nauka przez zabawę.

Magdalena Szablewska

Jeżyki

____

marzec/

kwiecień

współpraca rodziców z dziećmi

 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Praca z tablicą interaktywną - kodowanie.

Czytanie i układanie zdań.

Burza mózgów.

Beata Owczarska

Ia

Edukacja polonistyczna

1.03.2019r.

rodzice

2.

Praca z tablicą interaktywną - kodowanie.

Technika rachunkowa.

Rozwiązywanie zadań tekstowych - metoda problemowa.

Praca w grupach.

Beata Owczarska

Ia

Edukacja matematyczna

19.04.2019r. lub 23.04.2019r.

Nauczyciele klas I-III

3.

II półrocze

Temat: Uśmiech mamy

- wykorzystanie tablicy interaktywnej,

- umiejętność przeprowadzania wywiadu z mamą i notowania w skrócie jej odpowiedzi,

- samodzielne układanie życzeń,

- wykonanie laurki,

- śpiew piosenki.

Zofia Szydłowska

Ib

Edukacja polonistyczna, edukacja plastyczna

24.05.2019r.

 

Rodzice, nauczyciele klas I-III

4.

Spotkanie z książką

Ewa Jagodzińska-Wiatrowska

IIa

Edukacja polonistyczna

Maj

Rodzice U korzystających z zaj. wyrównawczych i specjalistycznych, bibliotekarka i chętni n-le

5.

Temat: Nasz krewniak ssak

- wykorzystanie projektora,

- praca w zespołach, 

- umiejętność przygotowania notatki o zwierzętach na podstawie zgromadzonych książek przyrodniczych lub informacji z internetu,

- czytanie tekstu przyrodniczego,

- wypowiedzi wielozdaniowe i pisanie zdań na dany temat,

- wykonanie klasowego albumu o ssakach

Bernadeta Bieczyńska

2b

edukacja polonistyczna

kwiecień

rodzice/nauczyciele

 

 

Nauczyciele języków obcych

 

zajęcia dla rodziców

Lp.

Nazwisko i imię

Termin

Klasa

Temat 

1.

Czapla Mariusz

Maj 2019

3abg

Wybrane idiomy w języku angielskim

2.

Lipowicz Klaudia

11.02. 2019

7a

„Ich und meine Familie”

( Ja i moja rodzina)

3.

Kasprzak Ewa

Maj 2019

8a, grupa 2z

Roboty i sztuczna inteligencja jako dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka?

4.

Turek Marcin

Maj 2019

5

Going places/ Having fun

5.

Palcat-Sroka Barbara

Marzec 2019

8a, grupa 1p

„Wo befindet sich die Apotheke?”

(Gdzie znajduje się apteka?)

 

Każdy z nauczycieli na tydzień przed zaplanowanymi zajęciami otwartymi przesyła przez i-dziennik informację do rodziców o swoich zajęciach.

 

zajęcia dla nauczycieli

Lp.

Nazwisko i imię

Termin

Klasa

Temat 

1.

Czapla Mariusz

Marzec 2019

3abg

U lekarza – słownictwo  i komunikacja

2.

Lipowicz Klaudia

25.02.2019

7a

,,Wie spät ist es?"

(Która jest godzina?)

3.

Kasprzak Ewa

Maj 2019

4ab, grupa 3z

Porównanie kultury krajów anglojęzycznych

4.

Turek Marcin

Maj 2019

5

Going places/ Having fun

5.

Palcat-Sroka Barbara

Czerwiec 2019

8a, grupa 2z

„Wie gut kennt ihr eure Schule?”

(Jak dobrze znacie swoją szkołę?)

 

Każdy z nauczycieli na tydzień przed zaplanowanymi zajęciami otwartymi przesyła przez i-dziennik informację do nauczycieli o swoich zajęciach.

 

 

Nauczyciele historii

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko

 prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Wykorzystanie mapy interaktywnej w procesie lekcyjnym

Marzena Skorzec

Va

historia

maj

Nauczyciele historycy

2.

Praca ze źródłami historycznymi.

Marek Ryba

VIIa

historia

maj

nauczyciele historycy/rodzice

3.

Praca z mapą oraz źródłami ikonograficznymi, tworzenie narracji historycznej.

Marek Ryba

IIIag

historia

maj/czerwiec

nauczyciele historycy/rodzice

 

Każdy z nauczycieli na tydzień przed zaplanowanymi zajęciami otwartymi przesyła przez i-dziennik informację do nauczycieli/rodziców o swoich zajęciach.

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktycznego do zaprezentowania

Imię i nazwisko

 prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Rzut do kosza jednorącz – z miejsca 

Sławomir Ceglarek

3ag - chłopcy

wychowanie fizyczne

9.04.2019

nauczyciele /rodzice

2.

Doskonalenie umiejętności odbić sposobem górnym i dolnym

Lidia Walczak

4ab

wychowanie fizyczne

10.04.2019

nauczyciele /rodzice

 

 

Nauczyciele religii

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko

prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Wykorzystanie multimediów w katechezie.

Jolanta Owsianna

VIIa

religia

kwiecień

2019r.

J. Ratajczak i A. Buksalewicz

 

 

Nauczyciele przyrody

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko

prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Lekcja otwarta.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności z przerobionego działu. 

Elżbieta Ratajczak

IVa

przyroda

marzec

2019r.

rodzice, nauczyciele

 

 

Nauczyciele matematyki

 

Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko

prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Analizowanie informacji i stosowanie algorytmów w zadaniach z praktycznym kontekstem.

Elżbieta Górna

Va lub Vb

Matematyka

Maj lub czerwiec 2019r.

rodzice, nauczyciele

 

 

Nauczyciele języka polskiego


Lp.

Umiejętności metodyczne i dydaktycznego do zaprezentowania

Imię i nazwisko

 prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Lapbook – wykorzystanie na lekcjach języka polskiego

Sylwia Ruta

IVa

język polski

styczeń 2019

nauczyciele języka polskiego

2.

Mitologia –praca z tekstem, przekład intersemiotyczny utworu literackiego

Marzena Skorzec

IVa/Va

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

luty 2019

nauczyciele języka polskiego

3.

W pustyni i w puszczy – wykorzystanie gry planszowej w celu mobilizacji do czytania lektury

Sylwia Ruta

IVb/Vb

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

luty 2019

nauczyciele języka polskiego

4.

Wykorzystanie gry interaktywnej w procesie lekcyjnym

Sylwia Ruta

IVb

 język polski

luty 2019

nauczyciele języka polskiego

5.

Mitologia – współdziałanie w ramach grupy i rywalizacja między zespołami

Marzena Skorzec

IVa/Va

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

marzec 2019

nauczyciele języka polskiego

6.

Zadania testowe zgodne z wymogami nowego egzaminu klas ósmych

Marzena Skorzec

VIIa

język polski

maj 2019

nauczyciele języka polskiego

 

 

Opracowanie: Elżbieta Górna