BIAŁA SZKOŁA

PROGRAM POBYTU

wycieczki przedmiotowej, naukowo-sportowej „BIAŁA SZKOŁA” do Bolesławowa

Termin: 05 -10.01.2020r.

CELE:

1. Nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie.

2. Rozwijanie zdolności intelektualnych w wybranych dyscyplinach naukowych.

3. Integracja międzyszkolnych zespołów klasowych.

4. Rekreacyjny sposób spędzania czasu wolnego.

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

UCZESTNICY :

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ w KRZYWINIU – organizator
  2. ZESPÓŁ SZKÓŁ w JERCE.
  3. ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w BIEŻYNIU.
  4. ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w LUBINIU.

KADRA DYDAKTYCZNA:

1. Insruktor narciarstwa i snowboardu - dyrektor ZS w Krzywiniu

2. Nauczyciel wybranego przedmiotu - wychowawca.

3. Nauczyciel wychowania fizycznego.

                       

KOSZTY-PARTNERZY

1. Opieka, dydaktyka, nauka narciarstwa (instruktor) - SZKOŁY

2. Transport- URZAD MIASTA I GMINY.

3. Koszty noclegów ,wyżywienia, ubezpieczenia oraz wyciągów Narciarskich - RODZICE  

  CENA WYJAZDU - 650 zł - cena nie obejmuje sprzętu narciarskiego.Godzina wyjazdu: 15:00 - Miejsce zbiórki: ZS Krzywiń ul. Strzelecka 13

Godzina powrotu: 15:00 - ZS Krzywiń ul. Strzelecka 13.

Ilość kilometrów: Krzywiń - Stronie Śląskie - 231 km.


05.01.2020r.

15.00 – zbiórka, sprawdzenie obecności oraz ekwipunku uczestników wyjazdu,

19.30 – dojazd do miejsca zakwaterowania

20.00 – obiadokolacja

21.00 – spotkanie organizacyjno-porządkowe, BHP na stoku, Dekalog Narciarza

22.00 – cisza nocna

 

06.01.2020r.

7.30 – pobudka

8.00  8:30– śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie grupy I do wyjścia na stok

9:00 – 13:00 – grupa I zajęcia na stoku

8:30 – 12:00 – grupa II zajęcia dydaktyczne.

12:00 – 13:00 – grupa II zajęcia rekreacyjne

13:00 – obiad

14:00 – 18:00 – grupa II zajęcia na stoku

14:30 – 17:00 – grupa I zajęcia dydaktyczne .

18:00 – kolacja

18:30 – 21:30 – zajęcia rekreacyjno – integracyjne: bilard, tenis stołowy, zajęcia przy muzyce, zajęcia wychowawcze

21:30 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej

22:00 – cisza nocna

 

07.01.2020r.

7.30 – pobudka

8.00  8:30– śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie grupy II do wyjścia na stok

9:00 – 13:00 – grupa II zajęcia na stoku

8:30 – 12:00 – grupa I zajęcia dydaktyczne .

12:00 – 13:00 – grupa I zajęcia rekreacyjne

13:00 – obiad

14:00 – 18:00 – grupa I zajęcia na stoku

14:30 – 17:00 – grupa II zajęcia dydaktyczne .

18:00 – kolacja

18:30 – 21:30 – zajęcia rekreacyjno – integracyjne: bilard, tenis stołowy, zajęcia przy muzyce, zajęcia wychowawcze

21:30 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej

22:00 – cisza nocna

 

08.01.2020r.

7.30 – pobudka

8.00  8:30– śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie grup I i II do wyjścia na stok

9:00 – 13:00 – grupy I, II zajęcia na stoku

13:00 – obiad

14:30 – 17:00 – grupa I zajęcia dydaktyczne .

14:30 – 17:00 – grupa II zajęcia dydaktyczne .

17:00 – 18:00 – zajęcia integracyjne

18:00 – kolacja

18:30 – 21:30 – zajęcia rekreacyjno – integracyjne: bilard, tenis stołowy, zajęcia przy muzyce, zajęcia wychowawcze

21:30 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej

22:00 – cisza nocna

 

09.01.2020r.

7.30 – pobudka

8.00  8:30– śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie grup I i II do wyjścia na stok

9:00 – 13:00 – grupa I, II zajęcia na stoku

13:00 – obiad

14:00 – 18:00 – grupy I i II zajęcia na stoku

18:00 – kolacja

18:30 – 21:30 – zajęcia rekreacyjno – integracyjne: bilard, tenis stołowy, zajęcia przy muzyce, zajęcia wychowawcze

21:30 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej

22:00 – cisza nocna

 

10.01.2020r.

7.30 – pobudka

8.00 – śniadanie

9.00 – 9.30 – podsumowanie wycieczki

10.00 – wyjazd z miejsca zakwaterowania

Ok. 15.00 – dojazd do Krzywinia