OLIMPIADA ANTYCZNA

Ruch rzeźbi umysł

Motto:

  „Ważny jest nie triumf lecz walka;

     istotą rzeczy nie jest zwyciężać

                   lecz toczyć rycerski bój"

CELE :

  1. Propagowanie idei OLIMPIZMU.
  2. Znaczenie ideału wychowania „kalos kagathos” w wychowaniu młodego człowieka.
  3. Współzawodnictwo zgodnie z dewizą ruchu olimpijskiego „citius, altius, fortius”.
  4. Integracja środowiska szkolnego poprzez ruch i zabawę.
  5. Znaczenie fair play w życiu i sporcie.

MIEJSCE:

       Boisko szkolne ZS w Krzywiniu. (Olimpijska HELLADA)

ORGANIZATOR:

         Zespół Szkół w Krzywiniu:

        - nauczyciele wychowania fizycznego,

        - nauczyciele języka polskiego,

       - wychowawcy,

       - Samorząd Szkolny, 

       - Rada Rodziców

TERMIN:

  01. 06. 2020 r. godz. 8.30

NAGRODY:

  Tytuł OLIMPIONIKA i wieniec laurowy oraz medale.

KOMPETENCJE:

1. Znajomość i szacunek dla greckiego olimpizmu.

2. Zrozumienie wartości starożytnych słów „mens sana in corpore sano”.

3. Samodoskonalenie.

4. Świadomość ruchu.

5. Znaczenie poezji w sporcie.

                           PROGRAM OLIMPIADY:

1. Ceremoniał otwarcia:

                - przemarsz reprezentacji klas,

                - wciągnięcie flagi olimpijskiej,

                - zapalenie znicza olimpijskiego,

                - otwarcie Igrzysk przez gospodarza- Burmistrza Miasta Krzywiń,

                - uroczyste ślubowanie,

                - wypuszczenie gołębi na znak pokoju na świecie,

2. Konkurencje sportowe:

                 - bieg na jeden stadion (dromos),

                 - skok w dal z ciężarkami,

                 - wyścig rydwanu,

3. Konkurs poezji olimpijskiej.

4. Konkurs wiedzy o olimpizmie.

5. Dekoracja zwycięzców.

6. Pokaz umiejętności sportowych uczniów.

7. Konkurs na najładniejszy strój grecki.

8. Dekoracja.

9. Uroczyste zakończenie olimpiady.

 

UDZIAŁ:

Wszystkie klasy I-VIII, podział na kategorie wiekowe,

         - biegi:          wszyscy uczniowie klas, eliminacje klasowe, finał najlepsi z klas,

         - skok:          po 2 z klasy (dziewczyna, chłopak),

         - rydwan:      4 chłopców, 1 dziewczyna

         - poezja:       dowolna ilość artystów

         - wiedza:      3 uczniów

 

Autor projektu:   Zbigniew Bernard