Zarząd SU SP

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Aniela Dopierała

Z-ca: Dorian Ciesielski

Członkowie: Zuzanna Ratajczak, Michał Kociucki, Mikołaj Wosiak

Członkowie społeczni: Maria Szulc, Zofia Majchrzak, Oskar Witkowski

Opiekunowie: Magdalena Krawczyk, Marek Ryba