Powstańcza Kompania Krzywińska - parton Szkoły Podstawowej

Powstańcza Kompania Krzywińska została oficjalnie utworzona 30 grudnia 1918 r. podczas zebrania na sali pani Żakowskiej, przy rynku krzywińskim. W zebraniu tym uczestniczyło około 115 Polaków. Tego dnia Metody Stelmachowski z Jurkowa - człowiek, który kierował procesem tworzenia kompanii - dokonał jej podziału na 3 plutony i 12 sekcji. Dowódcą oddziału został starszy sierżant Antoni Ciesielski. Dowódcy poszczególnych plutonów:

I - Walenty Godziewski, naczelnik "Sokoła"

II - Hieronim Sztul, sierżant

III - Władysław Nędzewicz, starszy sierżant. 

        Następnego dnia kompania rozpoczęła jawną działalność, rozbrajając okolicznych Niemców i przejmując władzę w mieście. Po zajęciu ratusza burmistrzem Krzywinia został Stanisław Wojciechowski. Na budynkach ratuszu i poczty zatknięto narodowe sztandary. W pierwszych dniach stycznia 1918 r. teren gminy Krzywiń został opanowany przez Polaków, a powstańcy krzywińscy wspólnie z oddziałem lubińskim patrolowali okolicę. 4 stycznia 1919 r. kompania wyruszyła na Wolsztyn, aby tam pomagać w walkach o miasto. Dnia 5 stycznia, w ataku na pocztę poległ Franciszek Przybylski z Jurkowa. Po opanowaniu miasta powstańcy powrócili do Krzywnia. Do kolejnego starcia z Niemcami doszło 11 stycznia 1919 r. pod Osieczną. Walki toczyły się m.in. w okolicy dzisiejszych wiatraków. W kompanii krzywińskiej służyło wówczas ok. 160 osób, wspieranych przez oddział osiecki i śmigielski. Pomimo przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia Niemcy zostali pokonani przez powstańców.

Niestety Kompania Krzywińska poniosła straty. Zginęli:

 • Szczepan Lewandowski z Krzywinia

 • Walenty Sobkowiak ze Zglińca

 • Jan Majchrzak z Kaczej Górki

Ranni zostali:

 • Wincenty Porankiewicz z Krzywinia

 • Jan Poprawki, Jan Kaczmarek i Jan Ciszak z Jurkowa.

Zatruci gazem:

 • Maksymilian Kaczmarek,

 • Jan Konieczny,

 • Stanisław Wyrwa,

 • Stanisław Szymkowiak,

 • Stanisław Wieszczeczyński,

 • Wojciech Chrabczak (junior)

wszyscy z Krzywinia..