26 maja 2022

2019/2020

LEKCJE OTWARTE I POKAZOWE

L.p.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

klasa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

Wykorzystanie metody aktywizującej, praca w grupach, pobudzanie logicznego myślenia.

Magdalena Szablewska

1a

edukacja wczesnoszkolna

grudzień 2019

rodzice, nauczyciele

2.

Metoda aktywizująca: -gry dydaktyczne.

Zastosowanie TIK w zakresie kodowania.

Beata Owczarska

2a

edukacja wczesnoszkolna

listopad 2019

rodzice, nauczyciele

3.

„Święta w różnych krajach Europy”- korzystanie przez uczniów z różnych źródeł wiedzy (m. in. z technologii informacyjnej), dyskusja, metaplan, samodzielne redagowanie i zapis zdań, użycie skrótów i wielkich liter, rozpoznawanie drzew iglastych.

Zofia Szydłowska

2b

edukacja wczesnoszkolna

grudzień

rodzice, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści

4.

Dział las

Np.  tematy: Dary lasu lub Leśną ścieżką

-uczeń opowiada o wyglądzie lasu

-zna warstwy lasu

-rozróżnia wybrane gatunki drzew, krzewów i grzybów

-pamięta o ochronie lasów/przyrody ożywionej

Ewa Jagodzińska-Wiatrowska

3a

edukacja wczesnoszkolna

Ok.10 października

rodzice i chętni nauczyciele

5.

- wykorzystanie technologii komputerowych,

- metody problemowe i aktywizujące

Bernadeta Bieczyńska

3b

edukacja wczesnoszkolna

listopad/grudzień

rodzice i nauczyciele

6.

Ja i rodzina – opowiadamy o sobie i swoich najbliższych.

Umiejętność wypowiedzi ustnej, indywidualizacja pracy.

Klaudia Galusik

7a

język niemiecki

styczeń 2020 (dokładny termin zajęć zostanie podany poprzez i –dziennik tydzień przed zajęciami)

rodzice

7.

Doskonalenie umiejętności podań i chwytów w miejscu i biegu.

Lidia Walczak

5a/5b

Wychowanie fizyczne

7 listopad

Nauczyciele

8.

Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji historycznej.

Marek Ryba

8a

historia

II połowa listopada 2019r.

nauczyciele

9.

 Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym oraz analizy i interpretacji historycznej.

Marek Ryba

8a

historia

II połowa listopada 2019 r.

rodzice

10.

Kształcenie umiejętności interpretacyjnych; praca z tekstem

 

Kamila Humerska

5b

j. polski

IX/X

nauczyciele

11.

Kształcenie umiejętności językowych, praca w grupach;

Kamila Humerska

7a

j. polski

X/XI

nauczyciele

12.

Cudzożywność.

Umiejętność obserwacji różnych sposobów odżywiania się organizmów.

Analiza schematu sposobów odżywiania się organizmów.

Wykonywanie mapy mentalnej sposobów odżywiania się organizmów.

Wykorzystanie podręcznika i technik multimedialnych.

Elżbieta Ratajczak

Va

Biologia

Listopad 2019r.

Rodzice nauczyciele

 

PRZEDSZKOLE

 

L.p.

Umiejętności metodyczne i dydaktyczne do zaprezentowania

Imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela

Grupa

Przedmiot

Termin

Obserwatorzy

1.

„Zimowy świat”  zajęcia plastyczno – ruchowo- muzyczne,

Alicja Kolasińska

5-6 latki

edukacja przedszkolna

styczeń

opiekun stażu rodzice

2.

Warsztaty dla rodziców- współpraca z rodzicami

Alicja Kolasińska

5-6 latki

edukacja przedszkolna

listopad

opiekun stażu rodzice

3.

Temat: Roztańczony bałwanek

metody:

czynne, słowne, oglądowe, zabawy: w kręgu i rytmiczne, elementy pedagogiki zabawy (chusta animacyjna)

cele:

rozwijanie mowy,

rozwijanie umiejętności wokalnych,

rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Justyna Konopczyńska

Grupa Biedronki

edukacja przedszkolna

Grudzień, tydzień 2

Rodzice nauczyciele