25 października 2022

Kuratoryjne zmagania z językiem angielskim

Kuratoryjne zmagania z językiem angielskim

20 października br. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W konkursie wzięło udział siedmioro uczniów z klas VII i VIII.

Na konkursie obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności wykraczający poza podstawę programową. W tegorocznej edycji uczniowie rozwiązywali test składający się z pięciu elementów:

a) rozumienie tekstu czytanego (zadanie typu: wielokrotny wybór lub prawda/fałsz lub na dobieranie),

b) znajomość zagadnień gramatycznych wg podstawy programowej II.1. dla klas I – VIII szkoły podstawowej,

c) znajomość leksyki wg podstawy programowej II.1. dla klas I – VIII szkoły podstawowej w zakresie następujących działów tematycznych,

d) znajomość lektury: Matilda by Roald Dahl,

e) znajomość zagadnień z zakresu: geografii, kultury, historii i ciekawostek na temat Stanów Zjednoczonych zgodnie z zawartością źródeł wskazanych w bibliografii.

Do zakwalifikowania się do etapu rejonowego wymagane było zdobycie min. 80% poprawnych odpowiedzi. Niestety, żadnemu z uczestników nie udało się osiągnąć takiego wyniku. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

nauczyciele języków obcych