05-06 czerwca 2024

Biwak profilaktyczny klas 5

Biwak profilaktyczny klas 5

W dniach 5-6 czerwca 2024 r. w urokliwym ośrodku wypoczynkowym „Zacisze" w Cichowie klasy piąte uczestniczyły w ramach zielonej szkoły w biwaku. Zajęcia skoncentrowane głównie na profilaktyce pozwoliły przede wszystkim zrozumieć uczniom, czym jest przemoc rówieśnicza, jak należy się zachowywać nad wodą, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy oraz w jak postępować w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Dla wszystkich był to czas nie tylko nauki, ale również zabawy i odpoczynku tuż przed końcem roku szkolnego;)

Katarzyna Bartkowiak
Magdalena Krawczyk
Artur Lehmann
Sławomir Ceglarek
Adrian Tomkowiak
Paulina Piechowiak