08 listopada 2022

Mała lekcja patriotyzmu w przedszkolu

Mała lekcja patriotyzmu w przedszkolu

8 listopada, a więc tuż przed Świętem Niepodległości grupy przedszkolne: Pszczółki, Jeżyki, Kotki i Biedronki zwiedziły Izbę Pamięci Powstańczej Kompanii Krzywińskiej. Przewodnikiem był pan Marek Ryba, który krótko przybliżył dzieciom bohaterską walkę powstańców o wolną Polskę. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak bardzo powstańcy kochali ojczyznę skoro byli gotowi oddać za nią swoje życie. Przedszkolaki podziękowały panu Markowi za wartościową lekcję oraz włączenie ich w kultywowanie tradycji narodowościowych.

wychowawcy grup przedszkolnych