26 października 2022

Lutujemy na lekcjach techniki

Lutujemy na lekcjach techniki

Podczas lekcji techniki uczniowie klas szóstych zapoznali się z budową i zasadami posługiwania się lutownicą na ciepłe powietrze. Po omówieniu zasad bhp związanych z użyciem tego narzędzia uczniowie przystąpili do lutowania. Posługiwanie się lutownicą okazało się łatwe i wzbudziło duże zainteresowanie. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Wykorzystanie lutownicy podczas zajęć było możliwe dzięki przystąpieniu do projektu „Laboratorium Przyszłości”.

Dziękuję panu Adrianowi Tomkowiak za udział w zajęciach.

nauczyciel  techniki