19 października 2022

Dzień Listonosza w Świńcu

Dzień Listonosza w Świńcu

19 października grupa Zielone Żabki celebrowała Dzień Listonosza. Dzieci przekonały się jak ważną i odpowiedzialną pracę ma listonosz. Porównywały wagę listów. Poznały historię  listu i  pracę listonosza.  Miały również okazję obejrzeć prezentację wyjaśniającą drogę listu od nadawcy do adresata. Same wcielały się w rolę listonosza, doręczając listy kolegom. Dzięki celebrowaniu tego dnia dzieci nabrały jeszcze większego szacunku do listonoszy, którzy niestrudzenie dostarczają listy oraz paczki każdego dnia.

Marta Woźna