16 września 2021

Zebranie z rodzicami

Dyrekcja szkoły zaprasza Rodziców na zebrania z wychowawcami,

które odbędą się

16 września 2021 r. (czwartek)

 

Budynek „A”

- SZKOŁA PODSTAWOWA I – III godz. 16.00

- SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV – VI godz. 17.00

Budynek „B”

- SZKOŁA PODSTAWOWA klasy VII - VIII godz. 18.00

- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA klasa IIIaz godz. 18.00

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  KLASOWYCH RAD RODZICÓW

(wszystkie klasy Zespołu Szkół)

odbędzie się

- dnia 16 września 2021r. świetlica budynek „A” godz. 19.00

 

Rekomendujemy zachowanie reżimu sanitarnego:

- przybycie do szkoły w wyznaczonych godzinach,

- zasłonięcie ust i nosa maseczką/przyłbicą,

- dezynfekcję rąk po wejściu do budynków,

- zachowanie dystansu społecznego.