17 stycznia 2023

Strategia rozwoju gminy

Strategia rozwoju gminy

17 stycznia przedstawiciele klas 8a, 8b i 7a uczestniczyli w spotkaniu zainicjowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu. Ze strony gminy brali w nim udział moderatorzy, którzy przygotowują strategię rozwoju gminy na lata 2023-2033. Spotkanie miało dwa cele:

1) uświadomienie młodzieży sensu takiego planowania,

2) uzyskanie przez moderatorów informacji o potrzebach rozwojowych młodzieży oraz ich oczekiwaniach co do przyszłych zmian na terenie gminy.

Rozmowa młodzieży i pracowników urzędu trwała ponad godzinę. Jej wyniki posłużą do konstruowania planu rozwoju gminy na najbliższą dekadę.

opracował Marek Ryba