13 grudnia 2021

PAMIĘTAMY - Stan Wojenny

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (soboty na niedzielę) dekretem Rady Państwa na podstawie art. 33, 2 Konstytucji PRL, który stanowił: Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Z tych samych powodów Rada Państwa może ogłosić częściową lub powszechną mobilizację. Dekret został przyjęty wbrew prawu. Trwała sesja Sejmu, a Konstytucja nie zezwalała na wydawanie dekretów w czasie trwania sesji sejmu (art. 31, ust. 1).

CZYTAJ WIĘCEJ

ZDJĘCIA

Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę

Piotr Ciesielski