10 listopada 2022

Nigeria w naszej szkole

Nigeria w naszej szkole

10 listopada naszą szkołę odwiedziły dwie siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera z Poznania.

Siostra Cynthia, pochodząca z Nigerii opowiadała uczniom o tym, jak wygląda życie w dalekiej i biednej Afryce.

Spotkanie miało na celu zachęcić naszych uczniów do zaangażowania się w Szkolne Koło Fundacji Pomocy z Polski. Zadaniem koła jest organizowanie zbiórek charytatywnych różnego rodzaju na rzecz osób w potrzebie. Siostrze Cynthii i Siostrze Annie dziękujemy za przyjazd do nas.

Agnieszka Musielak