27 września 2021

Lekcja demokracji w ZS Krzywiń

Lekcja demokracji w ZS Krzywiń

27 września dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz gość specjalny – pan burmistrz Jacek Nowak, mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych zajęciach otwartych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Tą lekcją była debata przedwyborcza kandydatów do samorządu uczniowskiego, w której udział wzięło kilkunastu zgłoszonych uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Debata podzielona została na kilka kluczowych momentów: wyjaśnienie podstawowych reguł demokracji przez pana Marka Rybę, autoprezentacja kandydatów, turniej wiedzy o samorządzie dla uczniów i gości, przedstawienie programów wyborczych oraz pytania dla kandydatów od uczniów i nauczycieli.

Całość została zakończona wystąpieniem burmistrza, który podsumował przebieg debaty i omówił funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych w samorządzie terytorialnym. Na zakończenie pan dyrektor Zbigniew Bernard życzył kandydatom sukcesu w wyborach i wielu ciekawych pomysłów w ich pracy.

Zgromadzeni w sali widzowie z uwagą obserwowali przebieg  wydarzeń, aktywnie uczestniczyli w turnieju wiedzy, zadawali pytania kandydatom, a sama debata z pewnością przybliżyła im tajniki współczesnej demokracji przedstawicielskiej.

Debatę przygotowali pani Magdalena Krawczyk i pan Marek Ryba.

opracował

Marek Ryba