14 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i wystąpienia pana dyrektora Zbigniewa Bernarda, który złożył wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia oraz podziękował za zaangażowanie, rzetelną pracę oraz trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Pan dyrektor nagrodził wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz pracowników szkoły. Następnie swoje przemówienia wygłosili pan burmistrz Jacek Nowak  oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Kasperska.

Pan dyrektor Zbigniew Bernard oraz pani Violetta Drożdżyńska zostali wyróżnieni nagrodą pana burmistrza.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IV - VI. Uczniowie słowem, tańcem i piosenką uczcili ten wyjątkowy dzień. Występy dostarczyły gościom niezapomnianych wrażeń.

Na zakończenie uczniowie prowadzący uroczystość, w imieniu całej społeczności szkolnej, złożyli wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia.

Bardzo miłym akcentem były ukraińskie smakołyki, które przygotowała pani Julija Volkovets.

Lidia Walczak